บริษัท เอิร์ธ มีเดีย แพลนเนอร์ จำกัด
74/253-254 ถนนพูนผล
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

Tel : 076-215229
creative.openmindradio@gmail.com
http://www.openmindradio.net